Gizlilik Bildirimi

Bilgi İşlem

Indesit Company SpA'nın websitesiyle bağlantılı bilgi işlem, yukarıda bahsedilen Veri Denetçisi'nin genel merkezinde sadece,Veri Denetçisi'nin bünyesinde bu tür işlemler için seçilen teknik personel ya da geçici olarak görevlendirilen bakım onarım hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülür.
Web hizmetinden elde edilen hiçbir veri, kendilerine bilgi verilmesini ya da düzenli haber/bilgi bülteni gönderilmesini isteyen kullanıcılar hariç 3. şahıslara bildirilmeyecek ya da alenileştirilmeyecektir. Bu bilgiler, sadece talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

Bilgi İşlem Yöntemleri

Kişisel bilgiler, sadece bu bilgileri toplanması mutlaka gerekliyse otomatik olarak işlenir. Muhtemel bir zararı önlemek, kişisel verilere yasaya aykırı, yanlış ya da yetkisiz erişimini engellemek için özel güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Rights of data subjects

Dane osobowe są przetwarzane przez urządzenia automatyczne jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celu, dla którego są gromadzone.
Zastosowanie znajdują szczególne środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie, bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz dostępowi do nich przez osoby nieautoryzowane.


http://www.indesitcompany.com.tr adresinde yayınlanan bu bildirim, yasaların gerektirdiği şekilde periyodik olarak güncellenmekte ve/veya değiştirilmektedir.